หมดปัญหาทุกเรื่องไฟฟ้าสถิตย์

ESD Flooring : Vinly sheet/Tile 

ราคา 1,150/680 บาท (ขึ้นอยู่กับ ตรม.)

BENEFITS

PRODUCT SPEC

Material / Installation

PVC Sheet/Glue Down

Total Thickness: 

2.0 mm

Wear layer:

Group T

Sheet Size:

2×20 M

Tile Size:

600x600mm

BENEFITS

PRODUCT SPEC

Material / Installation

PVC Sheet / Glue Down

Total Thickness: 

2.0 mm

Wear layer:

Group T

Sheet Size:

2×20 M

Tile Size:

600x600mm

CHOOSE YOUR COLOR

HM-CR01

View More

CODE

HM-CR01

Type

Zircon Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-CR01​

Type

Tanzanite Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-CR02

View More

CODE

HM-CR02

Type

Zircon Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-CR02

Type

Tanzanite Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-CR03

View More

CODE

HM-CR03

Type

Zircon Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-CR03

Type

Tanzanite Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-CR04

View More

CODE

HM-CR04

Type

Zircon Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-CR05​

Type

Tanzanite Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-CR05

View More

CODE

HM-CR05

Type

Zircon Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-CR05​

Type

Tanzanite Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-CR06

View More

CODE

HM-CR06

Type

Zircon Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-CR06

Type

Tanzanite Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-CT01

View More

CODE

HM-CT01

Type

Zircon Series PVC Sheet

Size

600x600mm

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-CT01​

Type

Tanzanite Series PVC Sheet

Size

600x600mm

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-CT02

View More

CODE

HM-CT02

Type

Zircon Series PVC Sheet

Size

600x600mm

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-CT02

Type

Tanzanite Series PVC Sheet

Size

600x600mm

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-CT03

View More

CODE

HM-CT03

Type

Zircon Series PVC Sheet

Size

600x600mm

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-CT03

Type

Tanzanite Series PVC Sheet

Size

600x600mm

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-CT04

View More

CODE

HM-CT04

Type

Zircon Series PVC Sheet

Size

600x600mm

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-CT05

Type

Tanzanite Series PVC Sheet

Size

600x600mm

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-CT05

View More

CODE

HM-CT05

Type

Zircon Series PVC Sheet

Size

600x600mm

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-CT05

Type

Tanzanite Series PVC Sheet

Size

600x600mm

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-CT06

View More

CODE

HM-CT06

Type

Zircon Series PVC Sheet

Size

600x600mm

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-CT06

Type

Tanzanite Series PVC Sheet

Size

600x600mm

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

PRODUCT STRUCTURE:

DOCUMENTS

Standard
ISO 10581 / EN649
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Standard
ISO 10581 / EN649
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Standard
ISO 10581 / EN649
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Standard
ISO 10581 / EN649
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

INDOOR AIR QUALITY

OTHERS SERIES