ทนทานทุกพื้นที่การใช้งานหนัก

Homogeneous 2.0 mm

ราคา 700 บาท (ขึ้นอยู่กับ ตรม.)

BENEFITS

PRODUCT SPEC

Material / Installation

PVC Sheet/Glue Down

Total Thickness: 

2.0 mm

Wear layer:

Group T

Sheet Size:

2×20 M

BENEFITS

PRODUCT SPEC

Material / Installation

PVC Sheet / Glue Down

Total Thickness: 

2.0 mm

Wear layer:

Group T

Sheet Size inch/mm:

2×20 M

CHOOSE YOUR COLOR

HM-T101

View More

CODE

HM-T101

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T101

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T102

View More

CODE

HM-T102

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T202

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T103

View More

CODE

HM-T103

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T103

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T104

View More

CODE

HM-T104

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T104

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T105

View More

CODE

HM-T105

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T105

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T106

View More

CODE

HM-T106

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T106

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T107

View More

CODE

HM-T107

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T107

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T108

View More

CODE

HM-T108

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T108

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T109

View More

CODE

HM-T109

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T109

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T110

View More

CODE

HM-T110

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T110

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T111

View More

CODE

HM-T111

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T111

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T113

View More

CODE

HM-T113

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T113

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T114

View More

CODE

HM-T114

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T114

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T115

View More

CODE

HM-T115

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T115

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T116

View More

CODE

HM-T116

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T116

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T117

View More

CODE

HM-T117

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T117

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T118

View More

CODE

HM-T118

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T118

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T119

View More

CODE

HM-T119

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T119

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T120

View More

CODE

HM-T120

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T120

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T121

View More

CODE

HM-T121

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T121

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T122

View More

CODE

HM-T122

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T122

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T123

View More

CODE

HM-T123

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T123

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T124

View More

CODE

HM-T124

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T124

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T125

View More

CODE

HM-T125

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T125

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T126

View More

CODE

HM-T126

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T126

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T127

View More

CODE

HM-T127

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T127

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T128

View More

CODE

HM-T128

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T128

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T129

View More

CODE

HM-T129

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T129

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T130

View More

CODE

HM-T130

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

HM-T130

Type

Topaz Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.0 mm

Wear Layer

Group T

PRODUCT STRUCTURE:

DOCUMENTS

Standard
ISO 10581 / EN649
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Standard
ISO 10581 / EN649
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Standard
ISO 10581 / EN649
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Standard
ISO 10581 / EN649
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

INDOOR AIR QUALITY

OTHERS SERIES