ที่สุดแห่งความหรูหราและความสบายทุกสัมผัส

พื้น WPC 7.0 มม.

ราคา 1,050 บาท (ขึ้นอยู่กับ ตรม.)

BENEFITS

PRODUCT SPEC

Material / Installation

WPC / Click

Total Thickness: 

7.0 mm

Wear layer:

0.3 mm

Size inch/mm:

9″x56″/225×1420

BENEFITS

PRODUCT SPEC

Material / Installation

WPC / Click

Total Thickness: 

7.0 mm

Wear layer:

0.3 mm

Size inch/mm:

9″x56″/225×1420

CHOOSE YOUR COLOR

W700-01D

View More

CODE

W700-01D

Type

W700 Series WPC / Click

Size

9″x56″(225x1420mm)

Thickness

7.0 mm

Wear Layer

0.3 mm

W700-01D

Type

W700 Series WPC Vinyl Floor

Size

9″x56″(225x1420mm)

Thickness

7.0 mm

Wear Layer

0.3 mm

W700-02D

View More

CODE

W700-02D

Type

W700 Series WPC / Click

Size

9″x56″(225x1420mm)

Thickness

7.0 mm

Wear Layer

0.3 mm

W700-02D

Type

W700 Series WPC Vinyl Floor

Size

9″x56″(225x1420mm)

Thickness

7.0 mm

Wear Layer

0.3 mm

W700-04D

View More

CODE

W700-04D

Type

W700 Series WPC / Click

Size

9″x56″(225x1420mm)

Thickness

7.0 mm

Wear Layer

0.3 mm

W700-04D

Type

W700 Series WPC Vinyl Floor

Size

9″x56″(225x1420mm)

Thickness

7.0 mm

Wear Layer

0.3 mm

W700-05D

View More

CODE

W700-05D

Type

W700 Series WPC / Click

Size

9″x56″(225x1420mm)

Thickness

7.0 mm

Wear Layer

0.3 mm

W700-05D

Type

W700 Series WPC Vinyl Floor

Size

9″x56″(225x1420mm)

Thickness

7.0 mm

Wear Layer

0.3 mm

W700-06D

View More

CODE

W700-06D

Type

W700 Series WPC / Click

Size

9″x56″(225x1420mm)

Thickness

7.0 mm

Wear Layer

0.3 mm

W700-06D

Type

W700 Series WPC Vinyl Floor

Size

9″x56″(225x1420mm)

Thickness

7.0 mm

Wear Layer

0.3 mm

W700-08D

View More

CODE

W700-08D

Type

W700 Series WPC Vinyl Floor

Size

9″x56″(225x1420mm)

Thickness

7.0 mm

Wear Layer

0.3 mm

W700-08D

Type

W700 Series WPC Vinyl Floor

Size

9″x56″(225x1420mm)

Thickness

7.0 mm

Wear Layer

0.3 mm

W700-09D

View More

CODE

W700-09D

Type

W700 Series WPC Vinyl Floor

Size

9″x56″(225x1420mm)

Thickness

7.0 mm

Wear Layer

0.3 mm

W700-09D

Type

W700 Series WPC Vinyl Floor

Size

9″x56″(225x1420mm)

Thickness

7.0 mm

Wear Layer

0.3 mm

W700-10D

View More

CODE

W700-10D

Type

W700 Series WPC Vinyl Floor

Size

9″x56″(225x1420mm)

Thickness

7.0 mm

Wear Layer

0.3 mm

W700-10D

Type

W700 Series WPC Vinyl Floor

Size

9″x56″(225x1420mm)

Thickness

7.0 mm

Wear Layer

0.3 mm

PRODUCT STRUCTURE:

DOCUMENTS

Standard
ISO 10581 / EN649
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Standard
ISO 10581 / EN649
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Standard
ISO 10581 / EN649
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Standard
ISO 10581 / EN649
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

INDOOR AIR QUALITY

OTHERS SERIES