เปลี่ยนห้องให้โด่ดเด่นด้วยการปูที่แตกกต่าง

SPC Flooring (คลิกก้างปลา) 5.3 มม.

ราคา 750 บาท (ขึ้นอยู่กับ ตรม.)

BENEFITS

PRODUCT SPEC

Material / Installation

SPC/ Herringbone Click

Total Thickness: 

5.3 mm

Wear layer:

0.3 mm

Size inch/mm:

4.6″x23.2″/118×590

BENEFITS

PRODUCT SPEC

Material / Installation

SPC/ Herringbone Click

Total Thickness: 

5.3 mm

Wear layer:

0.3 mm

Size inch/mm:

4.6″x23.2″/118×590

CHOOSE YOUR COLOR

S530-H01

View More

CODE

S530-H01

Type

S530H Series SPC/ Herringbone Click

Size

4.6″x23.2″(118x590mm)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-H01

Type

S530H Series SPC/ Herringbone Click

Size

4.6″x23.2″(118x590mm)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-H02

View More

CODE

S530-H02

Type

S530H Series SPC/ Herringbone Click

Size

4.6″x23.2″(118x590mm)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-H02

Type

S530H Series SPC/ Herringbone Click

Size

4.6″x23.2″(118x590mm)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-H03

View More

CODE

S530-H03

Type

S530H Series SPC/ Herringbone Click

Size

4.6″x23.2″(118x590mm)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-H03

Type

S530H Series SPC/ Herringbone Click

Size

4.6″x23.2″(118x590mm)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-H04

View More

CODE

S530-H04

Type

S530H Series SPC/ Herringbone Click

Size

4.6″x23.2″(118x590mm)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-H04

Type

S530H Series SPC/ Herringbone Click

Size

4.6″x23.2″(118x590mm)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-H05

View More

CODE

S530-H05

Type

S530H Series SPC/ Herringbone Click

Size

4.6″x23.2″(118x590mm)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-H05

Type

S530H Series SPC/ Herringbone Click

Size

4.6″x23.2″(118x590mm)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-H06

View More

CODE

S530-H06

Type

S530H Series SPC/ Herringbone Click

Size

4.6″x23.2″(118x590mm)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-H06

Type

S530H Series SPC/ Herringbone Click

Size

4.6″x23.2″(118x590mm)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-H07

View More

CODE

S530-H07

Type

S530H Series SPC/ Herringbone Click

Size

4.6″x23.2″(118x590mm)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-H07

Type

S530H Series SPC/ Herringbone Click

Size

4.6″x23.2″(118x590mm)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

PRODUCT STRUCTURE:

DOCUMENTS

Standard
ISO 10581 / EN649
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Standard
ISO 10581 / EN649
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Standard
ISO 10581 / EN649
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Standard
ISO 10581 / EN649
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

INDOOR AIR QUALITY

OTHERS SERIES