ความคงทนสูงสุดทุกพื้นที่การใช้งาน

Rigid Core: SPC Flooring Click 5.3 มม.

ราคา 700 บาท (ขึ้นอยู่กับ ตรม.)

BENEFITS

PRODUCT SPEC

Material / Installation

Rigid Core: SPC/ Click

Total Thickness: 

5.3 mm

Wear layer:

0.3 mm

Plank Size inch/mm:

7.25″x48″/180×1220

Tile Size inch/mm:

12″x24″/300×600

BENEFITS

PRODUCT SPEC

Material / Installation

WPC / Click

Total Thickness: 

7.0 mm

Wear layer:

0.3 mm

Plank Size inch/mm:

7.25″x48″/180×1220

Plank Size inch/mm:

12″x24″/300×600

CHOOSE YOUR COLOR

S530-01C

View More

CODE

S530-01C

Type

S530 Series Rigid Core: SPC

Size

7.25″x48″(180x1220mm)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-01C

Type

S530 Series Rigid Core: SPC

Size

7.25″x48″(180×1220)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-02C

View More

CODE

S530-02C

Type

S530 Series Rigid Core: SPC

Size

7.25″x48″(180x1220mm)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-02C

Type

S530 Series Rigid Core: SPC

Size

7.25″x48″(180x1220mm)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-03C

View More

CODE

S530-03C

Type

S530 Series Rigid Core: SPC

Size

7.25″x48″(180x1220mm)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-03C

Type

S530 Series Rigid Core: SPC

Size

7.25″x48″(180x1220mm)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-04B

View More

CODE

S530-04B

Type

S530 Series Rigid Core: SPC

Size

7.25″x48″(180x1220mm)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-04B

Type

S530 Series Rigid Core: SPC

Size

7.25″x48″(180x1220mm)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-05C

View More

CODE

S530-05C

Type

S530 Series Rigid Core: SPC

Size

7.25″x48″(180×1220)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-05C

Type

S530 Series Rigid Core: SPC

Size

7.25″x48″(180×1220)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-06B

View More

CODE

S530-06B

Type

S530 Series Rigid Core: SPC

Size

7.25″x48″(180x1220mm)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-06B

Type

S530 Series Rigid Core: SPC

Size

7.25″x48″(180x1220mm)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-07C

View More

CODE

S530-07C

Type

S530 Series Rigid Core: SPC

Size

7.25″x48″(180x1220mm)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-07C

Type

S530 Series Rigid Core: SPC

Size

7.25″x48″(180x1220mm)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-08C

View More

CODE

S530-08C

Type

S530 Series Rigid Core: SPC

Size

7.25″x48″(180x1220mm)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-08C

Type

S530 Series Rigid Core: SPC

Plank Size

7.25″x48″(180x1220mm)

Tile Size

12″x24″(300x600mm)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-09B

View More

CODE

S530-09B

Type

S530 Series Rigid Core: SPC

Size

7.25″x48″(180x1220mm)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-09B

Type

S530 Series Rigid Core: SPC

Size

7.25″x48″(180x1220mm)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-10B

View More

CODE

S530-10B

Type

S530 Series Rigid Core: SPC

Size

7.25″x48″(180x1220mm)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-10B

Type

S530 Series Rigid Core: SPC

Size

7.25″x48″(180×1220)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-11C

View More

CODE

S530-11C

Type

S530 Series Rigid Core: SPC

Size

7.25″x48″(180x1220mm)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-11C

Type

S530 Series Rigid Core: SPC

Size

7.25″x48″(180x1220mm)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-12C

View More

CODE

S530-12C

Type

S530 Series Rigid Core: SPC

Size

7.25″x48″(180x1220mm)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-12C

Type

S530 Series Rigid Core: SPC

Size

7.25″x48″(180x1220mm)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-13B

View More

CODE

S530-13B

Type

S530 Series Rigid Core: SPC

Size

7.25″x48″(180x1220mm)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-13B

Type

S530 Series Rigid Core: SPC

Size

7.25″x48″(180x1220mm)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-14C

View More

CODE

S530-14B

Type

S530 Series Rigid Core: SPC

Size

7.25″x48″(180x1220mm)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-14B

Type

S530 Series Rigid Core: SPC

Size

7.25″x48″(180x1220mm)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-15B

View More

CODE

S530-15B

Type

S530 Series Rigid Core: SPC

Size

7.25″x48″(180x1220mm)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-15B

Type

S530 Series Rigid Core: SPC

Size

7.25″x48″(180x1220mm)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-16B

View More

CODE

S530-16B

Type

S530 Series Rigid Core: SPC

Size

7.25″x48″(180x1220mm)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-16B

Type

S530 Series Rigid Core: SPC

Size

7.25″x48″(180x1220mm)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-S31

View More

CODE

S530-S31

Type

S530S Series Rigid Core: SPC

Size

12″x24″(300×600)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-S31

Type

S530S Series Rigid Core: SPC 

Size

12″x24″(300×600)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-S32

View More

CODE

S530-S32

Type

S530S Series Rigid Core: SPC 

Size

12″x24″(300x600mm)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-S32

Type

S530S Series Rigid Core: SPC

Size

12″x24″(300x600mm)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-S33

View More

CODE

S530-S33

Type

S530S Series Rigid Core: SPC 

Size

12″x24″(300×600)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-S33

Type

S530S Series Rigid Core: SPC 

Size

12″x24″(300×600)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-S34

View More

CODE

S530-S34

Type

S530S Series Rigid Core: SPC 

Size

12″x24″(300×600)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-S34

Type

S530S Series Rigid Core: SPC 

Size

12″x24″(300×600)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-S35

View More

CODE

S530-S35

Type

S530S Series Rigid Core: SPC 

Size

12″x24″(300×600)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-S35

Type

S530S Series Rigid Core: SPC

Size

12″x24″(300×600)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-S36

View More

CODE

S530-S36

Type

S530S Series Rigid Core: SPC 

Size

12″x24″(300x600mm)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-S36

Type

S530S Series Rigid Core: SPC

Size

12″x24″(300×600)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

PRODUCT STRUCTURE:

DOCUMENTS

Standard
ISO 10581 / EN649
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Standard
ISO 10581 / EN649
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Standard
ISO 10581 / EN649
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Standard
ISO 10581 / EN649
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

INDOOR AIR QUALITY

OTHERS SERIES