รูปแบบการปูพื้นที่ไร้ขีดจำกัดในแบบคุณ

พื้นไวนิล/กระเบื้องยางลายไม้แบบกาว 3.3 มม.

ราคา 420 บาท (ขึ้นอยู่กับ ตรม.)

BENEFITS

PRODUCT SPEC

Material / Installation

LVT/ Glue Down

Total Thickness: 

3.3 mm

Wear layer:

0.3 mm

Plank Size inch/mm:

6″x36″/152×914

Tile Size inch/mm:

12″x24″/304×609

BENEFITS

PRODUCT SPEC

Material / Installation

LVT/ Glue Down

Total Thickness: 

3.3 mm

Wear layer:

0.3 mm

Plank Size inch/mm:

6″x36″/152×914

Tile Size inch/mm:

12″x24″/304×609

CHOOSE YOUR COLOR

R330-03B

View More

CODE

R330-03B

Type

R330 Series LVT/ Glue Down

Size

6″x36″(152×914)

Thickness

3.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

R330-03B

Type

R330 Series LVT/ Glue Down

Size

6″x36″(152×914)

Thickness

3.0 mm

Wear Layer

0.3 mm

R330-04B

View More

CODE

R330-04B

Type

R330 Series LVT/ Glue Down

Size

6″x36″(152x914mm)

Thickness

3.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

R330-04B

Type

R330 Series LVT/ Glue Down

Size

6″x36″(152x914mm)

Thickness

3.0 mm

Wear Layer

0.3 mm

R330-06B

R330-09B

View More

CODE

R330-09B

Type

R330 Series LVT/ Glue Down

Size

6″x36″(152x914mm)

Thickness

3.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

R330-09B

Type

R330 Series LVT/ Glue Down

Size

6″x36″(152x914mm)

Thickness

3.0 mm

Wear Layer

0.3 mm

R330-12B

View More

CODE

R330-12B

Type

R330 Series LVT/ Glue Down

Size

6″x36″(152x914mm)

Thickness

3.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

R330-12B

Type

R330 Series LVT/ Glue Down

Size

6″x36″(152x914mm)

Thickness

3.0 mm

Wear Layer

0.3 mm

R330-13C

View More

CODE

S530-13B

Type

S530 Series Rigid Core: SPC

Size

7.25″x48″(180x1220mm)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

S530-13B

Type

S530 Series Rigid Core: SPC

Size

7.25″x48″(180x1220mm)

Thickness

5.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

R330-15C

View More

CODE

R330-15C

Type

R330 Series LVT/ Glue Down

Size

6″x36″(152x914mm)

Thickness

3.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

R330-15C

Type

R330 Series LVT/ Glue Down

Size

6″x36″(152x914mm)

Thickness

3.0 mm

Wear Layer

0.3 mm

R330-16B

View More

CODE

R330-16B

Type

R330 Series LVT/ Glue Down

Size

6″x36″(152x914mm)

Thickness

3.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

R330-16B

Type

R330 Series LVT/ Glue Down

Size

6″x36″(152x914mm)

Thickness

3.0 mm

Wear Layer

0.3 mm

R330-17C

View More

CODE

R330-17C

Type

R330 Series LVT/ Glue Down

Size

6″x36″(152x914mm)

Thickness

3.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

R330-17C

Type

R330 Series LVT/ Glue Down

Size

6″x36″(152x914mm)

Thickness

3.0 mm

Wear Layer

0.3 mm

R330-18C

View More

CODE

R330-18C

Type

R330 Series LVT/ Glue Down

Size

6″x36″(152x914mm)

Thickness

3.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

R330-18C

Type

R330 Series LVT/ Glue Down

Size

6″x36″(152x914mm)

Thickness

3.0 mm

Wear Layer

0.3 mm

R330-19C

View More

CODE

R330-19C

Type

R330 Series LVT/ Glue Down

Size

6″x36″(152x914mm)

Thickness

3.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

R330-19C

Type

R330 Series LVT/ Glue Down

Size

6″x36″(152x914mm)

Thickness

3.0 mm

Wear Layer

0.3 mm

R330-20C

View More

CODE

R330-20C

Type

R330 Series LVT/ Glue Down

Size

6″x36″(152x914mm)

Thickness

3.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

R330-20C

Type

R330 Series LVT/ Glue Down

Size

6″x36″(152x914mm)

Thickness

3.0 mm

Wear Layer

0.3 mm

R330-21B

View More

CODE

R330-21B

Type

R330 Series LVT/ Glue Down

Size

6″x36″(152×914)

Thickness

3.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

R330-21B

Type

R330 Series LVT/ Glue Down

Size

6″x36″(152x914mm)

Thickness

3.0 mm

Wear Layer

0.3 mm

R330-S31

View More

CODE

R330-S31

Type

R330S Series LVT/ Glue Down

Size

12″x24″(304x609mm)

Thickness

3.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

R330-S31

Type

R330 Series LVT/ Glue Down

Size

12″x24″(304×609)

Thickness

3.0 mm

Wear Layer

0.3 mm

R330-S32

View More

CODE

R330-S32

Type

R330S Series LVT/ Glue Down

Size

12″x24″(304x609mm)

Thickness

3.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

R330-S32

Type

R330 Series LVT/ Glue Down

Size

12″x24″(304x609mm)

Thickness

3.0 mm

Wear Layer

0.3 mm

R330-S33

View More

CODE

R330-S33

Type

R330S Series LVT/ Glue Down

Size

12″x24″(304x609mm)

Thickness

3.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

R330-S33

Type

R330 Series LVT/ Glue Down

Size

12″x24″(304x609mm)

Thickness

3.0 mm

Wear Layer

0.3 mm

R330-S34

View More

CODE

R330-S34

Type

R330S Series LVT/ Glue Down

Size

12″x24″(304x609mm)

Thickness

3.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

R330-S34

Type

R330 Series LVT/ Glue Down

Size

12″x24″(304x609mm)

Thickness

3.0 mm

Wear Layer

0.3 mm

R330-S35

View More

CODE

R330-S35

Type

R330S Series LVT/ Glue Down

Size

12″x24″(304x609mm)

Thickness

3.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

R330-S35

Type

R330 Series LVT/ Glue Down

Size

12″x24″(304x609mm)

Thickness

3.0 mm

Wear Layer

0.3 mm

R330-S36

View More

CODE

R330-S36

Type

R330S Series LVT/ Glue Down

Size

12″x24″(304x609mm)

Thickness

3.3 mm

Wear Layer

0.3 mm

R330-S36

Type

R330 Series LVT/ Glue Down

Size

12″x24″(304x609mm)

Thickness

3.0 mm

Wear Layer

0.3 mm

PRODUCT STRUCTURE:

DOCUMENTS

Standard
ISO 10581 / EN649
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Standard
ISO 10581 / EN649
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Standard
ISO 10581 / EN649
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Standard
ISO 10581 / EN649
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

INDOOR AIR QUALITY

OTHERS SERIES