เติมความอบอุ่นและผ่อนคลายให้ทุกพื้นที่การใช้งาน

Heterogeneous sheet 2.0 mm 

ราคา 400 บาท (ขึ้นอยู่กับ ตรม.)

BENEFITS

PRODUCT SPEC

Material / Installation

PVC Sheet / Glue Down

Total Thickness: 

2.35 mm

Wear layer:

0.35 mm

Sheet Size:

2×20 M

BENEFITS

PRODUCT SPEC

Material / Installation

PVC Sheet / Glue Down

Total Thickness: 

2.35 mm

Wear layer:

0.35 mm

Sheet Size:

2×20 M

CHOOSE YOUR COLOR

HT-W833

View More

CODE

HT-W833

Type

Lumber Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.35 mm

Wear Layer

0.35 mm

HT-W833

Type

Lumber Series PVC Sheet 

Size

2×20 M

Thickness

2.35 mm

Wear Layer

0.35 mm

HT-W834

View More

CODE

HT-W834

Type

Lumber Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.35 mm

Wear Layer

0.35 mm

HT-W834

Type

Lumber Series PVC Sheet 

Size

2×20 M

Thickness

2.35 mm

Wear Layer

0.35 mm

HT-W835

View More

CODE

HT-W835

Type

Lumber Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.35 mm

Wear Layer

0.35 mm

HT-W835

Type

Lumber Series PVC Sheet 

Size

2×20 M

Thickness

2.35 mm

Wear Layer

0.35 mm

HT-W836

View More

CODE

HT-W836

Type

Lumber Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.35 mm

Wear Layer

0.35 mm

HT-W836

Type

Lumber Series PVC Sheet 

Size

2×20 M

Thickness

2.35 mm

Wear Layer

0.35 mm

HT-W838

View More

CODE

HT-W838

Type

Lumber Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.35 mm

Wear Layer

0.35 mm

HT-W838

Type

Lumber Series PVC Sheet 

Size

2×20 M

Thickness

2.35 mm

Wear Layer

0.35 mm

HT-W950

View More

CODE

HT-W950

Type

Lumber Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.35 mm

Wear Layer

0.35 mm

HT-W950

Type

Lumber Series PVC Sheet 

Size

2×20 M

Thickness

2.35 mm

Wear Layer

0.35 mm

HT-W951

View More

CODE

HT-W951

Type

Lumber Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.35 mm

Wear Layer

0.35 mm

HT-W951

Type

Lumber Series PVC Sheet 

Size

2×20 M

Thickness

2.35 mm

Wear Layer

0.35 mm

HT-W952

View More

CODE

HT-W952

Type

Lumber Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.35 mm

Wear Layer

0.35 mm

HT-W952

Type

Lumber Series PVC Sheet 

Size

2×20 M

Thickness

2.35 mm

Wear Layer

2×20 M

HT-W955

View More

CODE

HT-W955

Type

Lumber Series PVC Sheet

Size

2×20 M

Thickness

2.35 mm

Wear Layer

0.35 mm

HT-W952

Type

Lumber Series PVC Sheet 

Size

2×20 M

Thickness

2.35 mm

Wear Layer

0.35 mm

PRODUCT STRUCTURE:

DOCUMENTS

Standard
ISO 10581 / EN649
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Standard
ISO 10581 / EN649
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Standard
ISO 10581 / EN649
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Standard
ISO 10581 / EN649
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

INDOOR AIR QUALITY

OTHERS SERIES